Close

ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU

 

Přístupové a docházkové systémy

Přístupové, docházkové a průjezdové systémy od společností SECAPRO, AVIGILON  a COMINFO pro elektronické otevírání dveří a jednoduché zpracování terminal1docházky s ověřováním uživatele pomocí čtení OP, RFID karty nebo biometrických údajů. Součástí jsou i podkategorie na rozpoznávání tváře a kontroléry pro ovládání výtahů. Společnost SECAPRO vyvynula vlastní registrační návštěvní system, díky němuž již není potřeba nonstop přítomnost vrátného.

 

 

Průjezdový a parkovací systém SW P.S.A. – Průjezdový systém areálu

 zavora1

Systém P.S.A je inovativní řešení určené ke kontrolovanému řízení vjezdu a výjezdu vozidel do areálů, parkovišť a zabezpečených objektů na základě rozpoznámí RZ vozidla. Tento SW je plně vyvýjen ve společnosti SECAPRO a v našem duševním vlastnictví. Zákazníkům SW P.S.A vždy přizpůsobíme danému prostředí, procesům a bezpečnostním pravidlům včetně napojení na stávající infrastrukturu zákazníka.

SW je ekonomicky dostupné a inovativní řešení určené k automatizovanému kontrolovanému řízení vjezdů a výjezdů areálů společností, parkovišť, garáží adt… Rozpoznává SPZ vozidel, ovládá semafory, zvedá a zavírá závory, ukládá obrazy průjezdů, zapisuje RZ vozidel, tvoří statistiky,  minimalizuje náklady na ostrahu a mnoho více…

Systém na rozpoznávání SPZ a ADR funguje na principu OCR (optické rozpoznávání znaků) tak, že na ob­raze z kamery umí nejdříve najít SPZ a následně převést obrázek na text, se kterým je možné dále pracovat. Protože je software plně vyvíjený v SECAPRO s.r.o., je možné ho libovolně přizpůsobit a upravit přesně na konkrétní projekt.

 

Výhody systému PSA

 • „user friendly“ – obsluhu bez problému zvládne i uživatel se základní znalostí PC.
 • Rychlá registrace vozidla včetně řidiče a posádky – RZ je načtena automaticky, registrace řidiče a posádky vozidla probíhá pomocí čtení OP.
 • Jednorázové nebo dlouhodobé povolení průjezdů
 • Grafické znázornění stavu semaforů i závor – obsluha vždy vidí v jakém stavu jsou semafory i závory
 • Ovládání systému – Automatické, pomocí PC, dálkovými ovladači, webové rozhraní, MOKO kioskem
 • Návštěvní kniha – evidence návštěv, tisk návštěvních štítků
 • Integrace do systémů COMINFO, ANET, NETRIC, EDO, – v případě že využíváte daný SW pro docházkový a přístupový systém
 • Otevřená platforma – umíme ho přizpůsobit přesně požadavkům a potřebám zákazníka
 • Různé grafické exporty
 • Pracuje na databázi MYSQL v případě potřeby i Microsoft SQL
 • Šetří finance společnosti – funguje bezobslužně, v případě kontroly nákladních prostor vozidla stačí pouze 1 vrátný, v tomto případě platí rovnice : 1x vjezd + 1x výjezd + 2x kontrola = 1 vrátný
 • Tvorba různých časových zón
 • Neomezený počet registrovaných SPZ a uživatelů
 • Každé SPZ lze přidělit datumové povolení OD data DO data, včetně určení časové zóny – např: 5Z3 1355 může od 12.10.2016 do 14.10.2016 v čase od 6:35 do 16:41 neomezeně nebo 2x denně (počet průjezdů lze také definovat)
 • Je navržen jako otevřený s možností budoucího rozšiřování s rezervou pro rozšíření jedné další stopy
 • Umí se přizpůsobit prostředí, procesům a pravidlům včetně napojení na stávající infrastrukturu zákazníka
 • Obsahuje kontextovou nápovědu s možností přidávání obsahu dle požadavků zákazníka
 • Neomezené množství připojených klientů
 • Offline cache provoz – při výpadku dative konektivitx s centrálním databázovým serverem – v případě instalací s více vrátnicemi v daném objektu – jsou pořízená data uchována v lokální DB na pracovišti obsluhy a následně při obnově konektivity jsou synchronizována s centrální DB a take obráceně. Lokální DB replikována s centrální DB tak, aby byl system P.S.A i v případě výpadku datové linky plně schopen provozu bez jakéhokoliv vlivi na délku reakce system.
 • Možnost odbavování vozidel mobilně – pomocí MOKO -zařízení sloužící pro mobilní kontrolu vjezdu nebo výjezdu vozidla, lze z něj fotit nákladní prostory automobilu. Daný snímek se uloží do DB ke kontrolovanému vozidlu pro potřebu kontroly. Umí číst OCR kód OP pomocí integrované čtečky. Obsahuje čtečku RFID a integrované WIFI rozhraní. Lze využít i pro kontrolu vozidel a osob nacházejících se v areálu.