Close

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY

110pNaše společnost Vám nabízí zpracování návrhu technického řešení zabezpečení objektů všech velikostí a kategorií. Naše technická řešení vytváříme vždy na základě Vašich požadavků a režimu užívání objěktu. Vždy postupujeme v souladu s platnými normami, legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Na základě Vámi předaných podkladů, informací, požadavků a take obhlídky konkrétního areálu, nebo objektu zpracujeme bezpečnostní posouzení včetně analýzy bezpečnostních rizik. Ve vztahu k chráněným předmětům a prostorám stanovíme nejvhodnější technické a ekonomické řešení. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem doporučíme vybrané produkty certifikovaných systemů.